PLAKAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PLAKAT

Druk jednostronny dużego formatu o charakterze propagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).

Stan na: 17.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Plakat" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PLAKAT

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "artystyczny gatunek grafiki użytkowej, spełniający funkcje informacji, reklamy, propagandy i agitacji politycznej. Od końca XIX w. zastąpił on niemal całkowicie afisz i wykształcił własny charakter oparty na prawach psychologii i analizie procesów kojarzeniowych. Plakat cechuje oszczędność środków wyrazu plastycznego, dążność do umowności i metaforyki oraz intensywność układów kolorystycznych. Początki współczesnego plakatu sięgają lat 80. XIX w. (...) Pierwsze w Europie stałe muzeum plakatu powstało w 1968 w Wilanowie; od 1966 odbywa się w Warszawie Międzynarodowe Biennale Plakatu."

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 317.
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PLAKAT

Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A2), o charakterzepropagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach). Plakat tym różni się od afiszu, że nie jest wykonany ze składu, lecz w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie. O ile typowy afisz, jako druk czysto informacyjny, jest zazwyczaj jedynie rodzajem rzemiosła, to forma plakatu jest również jedną z dziedzin sztuki. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Plakat" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska