GALERIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła GALERIA

Jednostka, której podstawowym (lub jednym z głównych) rodzajem działalności jest wystawiennictwo.

 Stan na 15.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Galeria"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GALERIA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "większa kolekcja dzieł sztuki (zwłaszcza malarstwa i rzeźby), początkowo prywatna, od XIX w. publiczna, istniejąca jako samodzielna instytucja lub stanowiąca osobny dział w większych muzeach; współcześnie nazwą galerii obejmuje się również pomieszczenia wystawowe połączone ze sprzedażą dzieł sztuki".

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 128.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska