FILM ANIMOWANY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła FILM ANIMOWANY

Film zrealizowany techniką animacji filmowej, polegającą na wykonywaniu serii poklatkowych zdjęć rysunków, plam barwnych, kukiełek lub sylwetek w poszczególnych fazach ruchu; w trakcie ich wyświetlania uzyskuje się efekt ruchu obiektów zobrazowanych na klatkach.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Film animowany" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FILM ANIMOWANY

film zrealizowany techniką poklatkową, w którym statycznemu przedmiotowi nadano iluzoryczny ruch. Zawiera zarówno elementy sztuk plastycznych, jak i elementy sztuki filmowej. Norman McLaren, jeden z klasyków animacji, twierdził, że „film animowany to sztuka ruchów narysowanych”. Jego podstawą jest jednostkowe opracowanie każdej klatki filmowej, tzw. poklatkowa technika realizacji, bądź poklatkowe zdjęcia planu, który każdorazowo ulega zmianie.

Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s.37.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko