STYLE CSS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STYLE CSS

Od swego powstania język HTML był przeznaczony do prezentacji czystego tekstu, wzbogaconego o tabele, listy itp. Nie przewidziano natomiast zaawansowanej obsługi prezentowanego materiału. W wersji HTML 1 nie było nawet możliwości zmiany czcionki czy też jej koloru. W późniejszych wersjach, wprowadzono odpowiednie znaczniki tj. <font>, <color>, które, mimo że oferowały możliwości zmiany koloru, rodzaju i wielkości czcionki, to były tworami ograniczonymi.

 Od wersji HTML 4 pojawiły się tzw. kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets). Umożliwiają one nadanie specjalnych właściwości wszystkim znacznikom w dokumencie oraz tworzenie klas z właściwościami, które możesz przypisać do wybranego znacznika w dowolnym miejscu dokumentu.więcej

(zmiany red. - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): Style CSS (kaskadowe arkusze stylów)
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga