LEKSYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła LEKSYKA

Wg Encyklopedii wiedzy o języku polskim (1978): "Leksyka danego języka obejmuje zbiór wszystkich wyrazów w danym czasie istniejących i używanych przez członków danej społeczności. Istniejące już wyrazy, a także właściwe dla każdego języka schematy słowotwórcze, za pomocą których można utworzyć nowe wyrazy, tworzą system leksykalny danego języka. (...) system leksykalny obejmuje ogromną ilość konkretnych tworów (wyrazów), a także posiada duże możliwości stałego powiększania swego zasobu (...)  w przeciwieństwie do systemów fonologicznego i morfologicznego, nazywanych zamkniętymi, system leksykalny jest systemem otwartym."

Źródło definicji (papierowe): Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Ossolineum 1978, s.173.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła LEKSYKA

Wg Jeana Dubois (1962): "Leksyka nie jest zwykłym zlepkiem pewnej liczby izolowanych wyrazów, to system, w którym wszystkie jednostki są ze sobą skoordynowane albo sobie przeciwstawione."

Źródło definicji (papierowe): Jean Dubois, Le vocabulaire politique et social en France, de 1869 a 1872, Paris: Larousse, 1962, s.188.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga