PLAN TREŚCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PLAN TREŚCI

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "Plan treści (...) we współczesnej terminologii lingwistycznej wewnętrzna strona znaku językowego (słowa, zdania), warstwa jego sensu, paralelna wobec planu wyrażania. (...) Inne określenie signifié."

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński, Plan treści, (w:) Michał Głowiński i in. (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolinem, 2000, ss. 389-390.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga