RGB

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RGB

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "model barw addytywnych, zapisany przy użyciu trzech barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej (od ang. red, green, blue), służący do przedstawiania obrazów na ekranie monitora (addytywne mieszanie fal promieniowania świetlnego)."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 98.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska