PERMUTACJA LITER

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PERMUTACJA LITER

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "ustawianie obok siebie różnych znaków pisma na etapie projektowania. Celem tego procesu jest znalezienie odpowiedniego rytmu pisma, ustawienie świateł międzyliterowych, odsadek itp."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 88.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska