TRUDNOŚĆ PYTANIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła TRUDNOŚĆ PYTANIA

"Przez trudność pytania rozumie się tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w procesach psychicznych respondenta, przede wszystkim intelektualnych, założonych przez badacza w normatywno-opisowym modelu przebiegu tych procesów prowadzących do uformowania prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie. Trudność pytania jest tym większa, im większe jest prawdopodobieństwo pojawienia się owych zakłóceń."

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz A. Rostocki, Bezradny respondent. Trudność pytań w wywiadzie kwestionariuszowym, Łódź: Wyd. UŁ, 1992, s. 50.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga