NETOKRACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła NETOKRACJA

Wg Tomasza Szlendaka (2006): " Zewnętrzny wobec świata komunikacji ludzkiej System, przez niechętnych mu kontrkulturowców zwany od kilkudziesięciu lat Babilonem albo po prostu Władzą, nie znika, choć znacznie się przekształcił.  Emanacją tegoż systemu jest twór zwany przez Alaina Touraine'a (zob.1997, 1981) klasą dominującą, do której dołączyła dzisiaj netokracja, a zatem arystokracja sieci - klasa twórcza, która produkuje główne dobro dające dziś wpływ, mianowicie symbole (zob. Bendyk 2005). (...) A zatem netokracja (dysponująca nowymi zasobami w postaci umiejętności, zdolności, kreatywności) w powiązaniu z klasą dominującą (dysponującą największymi zasobami starego typu: kapitałem, środkami transportu, kanałami komunikacyjnymi, prawem, materiałami) tworzą Nowy System, zewnętrzny wobec trzech pozostałych kategorii wpisujących się w sieć i alienujący się od reszty." (podkreśl. - BF).

Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Nefemerydy w morzu sieciowym, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 1-2, 2006, ss. 107-108.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga