INFORMACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła INFORMACJA

1)     

Informacja [łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’], pojęcie (w zasadzie niedefiniowalne) występujące w teorii informacji; definiuje się w niej ilość (miarę) informacji I

I = log (1/p) = –log p,

gdzie p jest prawdopodobieństwem otrzymania przez odbiorcę określonej wiadomości spośród skończonego zbioru wiadomości, które może emitować źródło; ilość informacji zawarta w przekazanej wiadomości jest zatem tym większa, im prawdopodobieństwo otrzymania tej wiadomości jest mniejsze; jednostkami ilości informacji są szanon (dawniej bit) i hartlej.

2.     2) 

Informacja (łac. informatio – wyjaśnienie, zawiadomienie), w teorii informacji: każdy czynnik, który zmniejsza niepewność co do danego stanu rzeczy i ułatwia sterowanie, to jest zmianę tego stanu w stan inny. Informacja może być wykorzystywana przez ludzi, przez inne organizmy żywe i przez maszyny.

3.      3)

Informacja (…) „powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość; wskazówka, pouczenie” (…)

Źródło definicji (papierowe): 2) Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.137., Źródło definicji (papierowe): 3) Mieczysław Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t.1, Warszawa: PWN, 1978, s. 788.
Źródło definicji (elektroniczne): 1) hasło "informacja" w internetowej Encyklopedii PWN
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła INFORMACJA

Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów[1], relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności)[2].więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Informacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła INFORMACJA

Wg Gregory'ego Batesona (1979), 1996: "Każda różnica, która czyni różnicę (ma znaczenie)."

Wg Jana Pleszczyńskiego (2007): "Powołując się na łaciński źródłosłów, informację tłumaczy się zwykle jako przedstawienie czy wyobrażenie. Informacja oznacza dosłownie "odciśnięcie w". Jest jakimś odwzorowaniem, ale nie jest tym, co odwzorowane. Na śniegu wgłębienie określonego kształtu odwzorowuje kopyto konia, ale nie jest kopytem. Jest informacją, że jakiś czas temu w tym miejscu znajdował się koń. (...) W przypadku mediów słowo <informacja> należy rozumieć w jego znaczeniu potocznym, intuicyjnym."

Źródło definicji (papierowe): Gregory Bateson, Umysł i przyroda, Warszawa: PIW, 1996, s.301. , Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, ss. 154-155.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson