KLUB DZIECIĘCY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KLUB DZIECIĘCY

Klub dziecięcy to jednostka organizacyjna sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3, realizująca funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Jest wpisana do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana od ukończenia 1 roku życia dziecka, klub dziecięcy zapewnia opiekę do 5 godz. dziennie. Kluby dziecięce, obok żłobków, opiekuna dziennego i niani, zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, obowiązującą od 4 kwietnia 2011 r.). Obecnie pieczę nad działalnością regulowaną ustawą sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

stan na: 11.07.2014

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Klub dziecięcy" w Słowniku Pojęć na portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga