RZECZY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RZECZY

 • rzecz
  1. «materialny element otaczającego świata»
  2. «przedmiot będący czyjąś własnością»
  3. «jakiekolwiek zjawisko, zagadnienie, sprawa, problem, dokładniej nieokreślone»
  4. «treść myśli, wypowiedzi»
  5. «czynność, czyn, postępek; też: fakt, który się zdarzył»
  6. «sprawa, którą się rozstrzyga, załatwia, przeprowadza»
  7. «utwór literacki, naukowy, muzyczny itp.»
  8. «temat, treść, wątek utworu literackiego»
  9. filoz. «cokolwiek, co może być przedmiotem postrzeżenia zmysłowego, ma właściwości przestrzenne, trwa w czasie i czemu przypisujemy byt od nas niezależny; też: cokolwiek, co może być przedmiotem sądu»
 • rzecz sama w sobie «według tradycyjnej metafizyki: rzeczywisty, ale niepoznawalny przedmiot, istniejący poza świadomością, przejawiający się przez zjawiska i stanowiący źródło wrażeń»
 • rzec «powiedzieć, odezwać się»
 • rżeć
  1. «o koniu: wydawać głos»
  2. pot. «śmiać się głośno, hałaśliwie»
 • biuro rzeczy znalezionych «miejsce, w którym gromadzi się rzeczy znalezione, aby właściciele mogli je odzyskać»
 • spis rzeczy, treści «spis rozdziałów lub artykułów umieszczony na początku albo na końcu książki lub czasopisma»
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rzecz" w Słowniku Języka polskiego PWN
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga