RYTUAŁ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła RYTUAŁ

Rytuał  zespół rytów i obrzędów zorganizowanych w pewien system i stanowiący część kultu; także ustalony, niezmienny sposób dokonywania czynności kultowych lub zbiór przepisów normujących odprawianie tych czynności; w Kościele katolickim księga z przepisami dotyczącymi obrzędów innych niż msza.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 744.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła RYTUAŁ

Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi (...), wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który może być  oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego. Rytuał jest niekiedy traktowany jako synonim słowa obrzęd, chociaż w mowie potocznej ma nieco bardziej ekstensywny kontekst. Rytuały często wiążą się z takimi zjawiskami jak sacrum a niekiedy też tabu. Bywają automatyzowane, przekształcając się w nawyk. (…) Cechy, jakie musi spełniać działanie, by mogło być określone mianem rytuału (wg Wojciecha BursztyMichała Buchowskiego):

  • działanie zestandaryzowane – jest domeną konwencji – odtworzeniem schematu, scenariusza, działanie musi być powtarzalne,
  • działanie społeczne – społeczny charakter rytuału nie oznacza, że nie może on być  wykonywany przez jedną osobę. Osoba przebywająca w samotności nie zostaje przecież wyłączona poza obręb społeczeństwa, wciąż pozostaje w sytuacji społecznej, ponieważ może orientować swoje działania na innych ludzi, w których fizycznym pobliżu nie musi się jednak znajdować,
  • działanie pozatechniczne – działanie irracjonalne, działanie, w którym nieadekwatnie dobiera się środki do celów lub takim, w którym jako cel obiera się coś, na co jednostka działająca nie ma wpływu (...),
  • odniesienie religijno-magiczne – cecha, odróżniająca rytuał od ceremonii. Działanie posiadające odniesienie do religii, które orientuje je na  szeroko rozumianą transcendencję (...).  więcej

(drobne zmiany red. – KM)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rytuał" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak