STOWARZYSZENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie jest to dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie obywateli w celach niezarobkowych, umożliwiające obywatelom równe, bez względu na przekonania, prawo czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz zaspokajania indywidualnych zainteresowań. Według ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku w Polsce występują stowarzyszenia zarejestrowane (rejestracji dokonuje sąd) i zwykłe; nadzór nad stowarzyszeniem należy do wojewódzkiego organu administracji państwowej.

(drobne zmiany red. – KM)

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 814.
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak