PKB (PRODUKT KRAJOWY BRUTTO)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PKB (PRODUKT KRAJOWY BRUTTO)

Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.  więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "PKB (produkt krajowy brutto)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak