KLASA KREATYWNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KLASA KREATYWNA

Podstawowa klasa kreatywna to klasa społeczna, w skład której wchodzą osoby wykonujące następujące zawody: inżynierowie, pisarze, architekci, naukowcy, profesorowie, artyści i inne profesje, które wiążą się z tworzeniem ważnych nowych produktów, procesów lub usług. Klasa kreatywna wynagradzana jest za tworzenie, inaczej niż np. klasa robotnicza czy usługowa, która otrzymuje zapłatę za wykonanie zleconej przez kogoś czynności.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Podstawowa klasa kreatywna" w Słowniku Pojęć na portalu GUS "Strateg"
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KLASA KREATYWNA

Klasa kreatywna to socjoekonomiczny termin, którym ekonomista i socjolog Richard Florida, profesor i dyrektor Martin Prosperity Institute w Rotman School of Management Uniwersytetu Toronto, określił klasę będącą główną siłą napędową rozwoju ekonomicznego miast postindustrialnych w Stanach Zjednoczonych. Według Floridy, w skład klasy kreatywnej wchodzi około 40 milionów pracowników, czyli 30% siły roboczej Stanów Zjednoczonych. Na podstawie Standardowego Systemu Klasyfikacji Zawodowej (Standard Occupational Classification System) podzielił ją na dwie grupy:

1. "Superkreatywny rdzeń": grupa ta obejmuje około 12% zawodów wykonywanych przez Amerykanów. Dotyczy szerokiego zakresu dyscyplin od nauki poprzez inżynierię, edukację, programowanie komputerowe, prace badawczo-rozwojowe, jak również osób związanych ze sztuką, projektowaniem i mediami. Florida uważa, że przedstawiciele tej grupy „w pełni angażują się w proces twórczy” (2010, s.83). "Superkreatywny rdzeń" jest postrzegany jako nowatorski, opracowujący produkty komercyjne i dobra konsumpcyjne. Głównym celem zawodowym jego członków jest szukanie kreatywnych i nowatorskich rozwiązań. (…)

2. "Twórczy profesjonaliści": to klasyczni pracownicy o gruntownym przygotowaniu naukowym działający w sektorach takich jak: służba zdrowia, biznes, finanse, prawo i edukacja. „Ludzie ci zajmują się twórczym rozwiązywaniem konkretnych problemów, korzystając z rozległej wiedzy” nabytej w toku wyższej edukacji (Florida 2010, s.84).

Dodatkowo do klasy kreatywnej zalicza się znacznie mniej licznych przedstawicieli bohemy. Florida przewiduje, że klasa kreatywna stanie się głównym motorem wzrostu gospodarczego i w przeciągu następnego dziesięciolecia stworzy kolejne 10 milionów miejsc pracy.  więcej 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Klasa kreatywna" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak