FORMA MUZYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FORMA MUZYCZNA

Forma muzyczna - w  oryginalnym znaczeniu odnosi się zarówno do struktury muzycznej, jak i tradycji komponowania utworów muzycznych, która pozwala usytuować je w konkretnych okresach historii muzyki. Dodawane do tytułów poszczególnych dzieł nazwy określonych form muzycznych (np. preludium, symfonia, koncert, walc, itd.), wskazują zarówno na swoistą dla danego rodzaju kompozycji strukturę (kształtującą się stopniowo na przestrzeni czasu), jak  i na konkretny gatunek, dla którego owa struktura jest charakterystyczna, lecz który wciąż może i podlega ewolucji (opera, oratorium itd.) W obu przypadkach pojęcie formy odnosi się więc do przynależności do określonej kategorii utworów, posiadającej jedno lub wiele kryteriów bardziej lub mniej restrykcyjnych właściwych danej strukturze,  która na przestrzeni lat stała się prototypem danego rodzaju utworu. Ponadto, jeśli przyjmie się, iż treść muzyki jest ze swej istoty niewyrażalna w sposób dosłowny, to właśnie jej zapis, nakłada na nią zarówno określoną formę jak i strukturę, w określony sposób oddziaływujące na podświadomość słuchaczy.
Stan na 17.01.2014 r. (drobne zmiany red. - PI)

(...) Klasyczne formy muzyczne zostały zburzone w muzyce współczesnej. Współcześnie często przez przekorę kompozytorów lub z powodu braku innych terminów klasyfikuje się utwory używając nazw klasycznych form, choć często nie mają one z nimi wiele wspólnego. Jest wiele podziałów form, można je dzielić ze względu na ilość części, środki wykonawcze, fakturę i inne. więcej

 Stan na 19.01.2014 r.

 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Forma muzyczna" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "forma muzyczna w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK