NETYKIETA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła NETYKIETA

Netykieta (kontaminacja net (ang.) – „sieć” i etiquette (fr.) – „formy zachowania się”) – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci (ang. net). Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, nikt też nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: zgłoszenie nadużycia do działu abuse i odcięcie „niegrzecznego” osobnika od określonej usługi internetowej przez jej administratora. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem, niemożliwych do ujęcia w standardy, ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu. Przykładowe zalecenie netykiety dla  grup i list dyskusyjnych  to:

 • zakaz pisania wulgaryzmów,
 • zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron),
 • zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”,
 • nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania,
 • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie, np. sposób kodowania polskich liter, zasad cytowania, możliwości wysyłania (lub nie) wiadomości formatowanych w HTML-u, możliwości dołączania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegółowo opisane w FAQ danej grupy,
 • zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,
 • zakaz wysyłania listów (e-maili) do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą),
 • zakaz pisania nie na temat (OT – OffTopic),
 • zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu),
 • zakaz odpowiadania nad cytowanym fragmentem (topposting)
 • zakaz pisania wiadomości wielkimi literami.

Dla usług interaktywnych (IRC, komunikatory, czaty, fora dyskusyjne na stronach WWW):

 • obowiązek korzystania z funkcji „Szukaj” na forach, przed założeniem nowego wątku (na omawiany już temat/problem),
 • zakaz floodowania,
 • nakaz zapoznania się z FAQ danego kanału/forum/czatu i przestrzeganie zawartych tam zasad szczegółowych,
 • zakaz nagabywania osób, które sobie tego nie życzą,
 • zasady dotyczące znaków diakrytycznych – użytkownicy niektórych kanałów IRC nie życzą sobie używania polskich liter, natomiast na forach internetowych pisanie bez polskich znaków diakrytycznych bywa źle widziane; sprawy te regulowane są czasem przez lokalną netykietę lub FAQ,
 • dopuszczalne jest korzystanie z różnych języków na kanałach wielonarodowościowych,
 • zakaz ciągłego pisania wielkimi literami,
 • zakaz pisania naprzemiennie wielkich i małych liter (tzw. nowomowa internetowa, poke-pismo),
 • nakaz używania emotikonów z rozwagą (mają być dodatkiem do tekstu, a nie główną treścią),
 • w dyskusjach, zwłaszcza w Usenecie i na forach internetowych, zwracamy się po nicku lub imieniu jeśli rozmówca wyraża na to zgodę. Nigdy samym nazwiskiem. Nie należy się obrażać, jeśli ktoś zwraca się do nas „per ty”, a nie w formie grzecznościowej, i nie należy się obawiać używania takiej bezpośredniej formy.

Dodatkowo dla korespondencji elektronicznej [e-mail]:

 • nakaz trzymania się wątku w korespondencji elektronicznej lub cytowanie e-maila [w przypadku braku takiej opcji w skrzynce],
 • nakaz dopisywania wątku korespondencji pod spodem [głównie dot. e-mail],
 • zalecenie, by sygnaturka nie miała więcej niż cztery linie. Do jej długości nie wlicza się linii poświęconej na delimiter.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Netykieta" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK