LTE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła LTE

Long Term Evolution (LTE) – standard bezprzewodowego przesyłu danych, następca systemów trzeciej generacji, rozwijany przez konsorcjum 3GPP. Główne cele nowego standardu to: zwiększenie możliwości telefonii komórkowej poprzez zwiększenie prędkości przesyłania danych, zmniejszenie opóźnień, zwiększenie efektywności spektralnej łączy radiowych, zmniejszenie kosztów transmisji danych, uproszczenie architektury. Pierwsza wersja standardu została wydana w grudniu 2008 roku jako Release 8. Release 9 został wydany w grudniu 2009 roku, natomiast zgodność z IMT-Advanced, czyli zbiorem wymagań dla czwartej generacji sieci radiowych, została osiągnięta wraz z wydaniem LTE-Advanced oznaczonego Release 10. Specyfikacja LTE (wg dokumentu 3GPP Release 8):

  • maksymalna szybkość w dół łącza w warstwie radiowej 100 Mb/s przy szerokości kanału 20 MHz
  • rozwiązania 4x4 MIMO, szerokość kanału 20 MHz
  • maksymalna szybkość w górę łącza – 50 Mb/s przy szerokości kanału 20 MHz
  • co najmniej 200 użytkowników w każdej komórce
  • opóźnienie małych pakietów < 5 ms
  • optymalny promień komórki do 5 km
  • praca w trybie FDD (Frequency Division Duplex) i TDD (Time Division Duplex)
  • zachowanie wysokich parametrów dla użytkowników w ruchu do 120 km/h (funkcjonalnie do 350 km/h).

 (drobne zmiany red. - PI)

Stan na 15.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "LTE" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK