RYTM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła RYTM

Rytm - (z gr. óυθμός - z łac. rhytmus - jakikolwiek regularny, powtarzalny ruch, symetria) - to regularne, naprzemienne następstwo słabszych i silniejszych (lub w jakiś inny sposób odmiennych, np. pod wzgledem czasu trwania) elementów dźwiękowych lub wizualnych, występujących w odmierzanym i kontrolowanym porządku. Rytm jest jedną z podstawowych cech występujących w sztukach pięknych, szczególnie muzyce, poezji i tańcu. W muzyce cechą rytmu jest zróżnicowanie dźwięków pod względem długości. Dźwięki mogą być akcentowane lub nie. Za pomocą metrum organizowane są w grupy metryczne, z czego wynika regularność rozłożenia akcentów. Metrum zatem porządkuje rytm w utworze. Pierwotnie rytm w muzyce był monotoniczny. Z czasem wytworzyły się dwa typy rytmiki:

  • izometria – rytm miarowy, dominujący w Afryce;
  • rytm ataktyczny – nierównomierny, zależny od wykonawcy.

Następnie nastąpiła organizacja rytmu, z której wywodzi się takt.

(drobne zmiany red. - PI)

stan na 14.01.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Rytm" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Rytm muzyczny" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK