STATYSTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STATYSTA

Statysta to w filmie osoba niebędąca aktorem, odgrywająca proste role w tle wobec postaci głównych. Zazwyczaj statyści do filmu  wybierani są spośród przypadkowych ludzi, którzy zgodzili się wystąpić na planie filmowym za niewielką gażę. W niektórych filmach statyści  posiadają jednak bardziej rozbudowane role, przez co - wchodząc ze sobą w interakcje - tworzą bardziej realistyczne tło (przykład "Miś"). Zdarza się też, że przekornie statystą jest znany aktor lub reżyser (np.: Alfred Hitchcock w reżyserowanym przez siebie filmie "Ptaki", Juliusz Machulski w filmie "Kingsajz").

 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Statysta" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła STATYSTA

Odgrywa proste role na planie filmowym, telewizyjnym bądź teatralnym stanowiąc tło dla postaci głównych.

Zadania zawodowe:

  • statystowanie w filmach, serialach, przedstawieniach teatralnych, widowiskach lub w reklamach;
  • uczestniczenie w scenach zbiorowych;
  • powtarzanie danego ujęcia filmowego, aż do uzyskania efektu artystycznego oczekiwanego przez reżysera;
  • uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia, np. w przymiarkach kostiumu;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Statysta" w wyszukiwarce zawodów MRPiPS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga