KOMENTARZ PRASOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KOMENTARZ PRASOWY

Wg Słownika terminologii medialnej: "Komentarz jako gatunek wypowiedzi prasowej pojawił się w drugiej połowie XIX wieku, a wykrystalizował na początku XX wieku. Do narodzin komentarza przyczyniła się najprostsza informacja, która wymagała oprócz podania faktów także ustosunkowania się do nich. Komentarz kieruję uwagę odbiorców na bieżące sprawy, kształtuje ich punkt widzenia, informuje, jak należy odbierać rzeczywistość, wyjaśniając procesy w niej zachodzące, rzuca nowe światło na problem, naprowadzając na sposób myślenia komentatora, który przekonuje odbirców do swoich racji. Komentarz jest formą pokrewną artykułowi, ale jest to artykuł o najwyższym stopniu aktualności i silnie zarysowanym stanowisku autorów. Komentarz nie musi być wcale reakcją na wyłącznie nowe zjawiska. Omawia także sprawy przeszłe z perspektywy współczesności. Komentarz graniczy z informacją z tego wzgledu, że wymaga podania faktów, aby je potem naświetlać i interpretować. Celem zasadniczym komentarza jest wyrażenie stanowiska wobec (...) faktów, ich analiza oraz rzeczowa argumentacja z przywołaniem różnych punktów widzenia i polemizowaniem z nimi, a ostatecznie przekonywanie odbiorców do racji autora.(...) Komentarz nie musi przybierać obszernej formy. Może być krótkim, rzeczowym ustosunkowaniem się do problemu. Zawsze jednak musi być jasno sprecyzowane i podkreślone stanowisko osoby wypowiadającej się. Zadaniem komentarza jest przekonanie odbiorcy o słuszności, sensowności i wiarygodności opinii zawartej w wypowiedzi. Najważniejsze więc jest postawienie tezy oraz rzeczowa argumentacja."

 (drobne zmiany red. - IA)

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, ss. 96-97.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson