RODZINA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła RODZINA

Wg Tomasza Szlendaka: "(...) rodzina to grupa krewnych, powinowatych, przyjaciół oraz innych aktorów skupionych wokół rodzica z dzieckiem, najczęściej matki. Taka definicja odpowiada dzisiejszym <układom alternatywnym>, choć niektóre z nich wyłącza. Te mianowicie, które nie mają w swoich szeregach dzieci, na przykład małżeństwa, które dobrowolnie rezygnują z reprodukcji. (...) Tradycyjnie socjologowie wymieniają dziesięć funkcji pełnionych przez rodzinę:

1. reprodukcyjną - rodzina podtrzymuje biologiczną ciągłość społeczeństwa (...)

2. socjalizacyjną - rodzina zapewnia ciągłość kultury (...)

3. opiekuńczą - rodzina zabezpiecza dzieci w związku z ich niesamodzielnością oraz innych swoich członków w przypadkach nieradzenia sobie przez nich z przeciwnościami losu (...)

4. emocjonalną - rodzina dostarcza rodzicom oraz ich dzieciom emocjonalnego wsparcia, zaspokaja także potrzebę miłości (...)

5. seksualną - rodzina jest instytucją regulującą stosunki seksualne między ludźmi dorosłymi (faktycznie jednak tę funkcję spełnia już małżeństwo)(...)

6. ekonomiczną - rodzina jest instytucją zapewniającą swoim członkom rozmaite zasoby materialne, a jej członkowie mają wyznaczony odpowiedni zakres działań gospodarczych (...)

7. stratyfikacyjną - rodzina wyznacza odpowiedni status społeczny (...)

8. identyfikacyjną - rodzina określa miejsce jednostki w społeczeństwie (...)

9. integracyjno-kontrolną - rodzina kontroluje działania jej członków poprzez organizację ich życia (...)

10. rekreacyjno-towarzyską - rodzina jest instytucją, która zagospodarowuje swoim członkom czas wolny (...) wprowadza dzieci w świat powiązań towarzyskich, poprzez organizację, dawanie przestrzeni, finansowanie i kontrolę kontaktów z innymi ludźmi. Socjologowie co najmniej od lat 20. XX wieku są przekonani, że coraz więcej tych funkcji (...) społeczeństwa industrialne <zlecają> innym wyspecjalizowanym instytucjom." (podkreśl. - aut.; drobne zmiany redakcyjne - BF)

Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2011, ss. 114,116-117.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga