REMAKE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła REMAKE

Nowa wersja istniejącego już filmu. Remake należy do rozgałęzionej dziedziny praktyk intertekstualnych i nie zawsze łatwo go odróżnić od pokrewnych typów naśladownictwa i nawiązań. Dzieje się tak dlatego, że w każdym remake’u w zmiennych proporcjach miesza się powtórzenie i innowacja – poczynając od tytułu, który może, ale nie musi brzmieć tak, jak tytuł pierwowzoru.

 (drobne zmiany red. - EG)

Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s. 800.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła REMAKE

Remake (wym. 'riːmɛɪk, ang. wytwarzać coś ponownie) – termin odnoszący się do filmów, w mniejszym stopniu także do gier komputerowych, które zostały nakręcone bądź stworzone na nowo, z różnym stopniem zmian. Remakiem nie jest zazwyczaj (...) ponowna adaptacja tego samego materiału źródłowego np. sztuki, książki, opowiadania, a jedynie film nakręcony ponownie, na podstawie tego samego bądź do pewnego stopnia zmienionego scenariusza.więcej

 (drobne zmiany red. - EG)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Remake" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko