PASJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PASJA

Pasja - namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś; przedmiot czyjejś namiętności; silny gniew, furia; męka Jezusa Chrystusa; opisy Męki Pańskiej zawarte w czterech Ewangeliach, czytane we mszach Wielkiego Tygodnia, począwszy od Niedzieli Palmowej; sceniczne przedstawienie Męki Pańskiej w postaci dramatycznego misterium (...); utwór muzyczny, którego podstawę stanowi tekst pasji jednego z czterech ewangelistów (np. kantata, oratorium); nabożeństwo wielkopostne, pasyjne; wizerunek Chrystusa na krzyżu; cykl kolejnych scen przedstawiających mękę Chrystusa, rozpoczynający się od wjazdu do Jerozolimy, a kończący się Zmartwychwstaniem, obejmujący zazwyczaj takie sceny, jak: Ostatnia Wieczerza, Modlitwa w ogrójcu, Cierniem koronowanie, Biczowanie, Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża, Opłakiwanie i Złożenie do grobu; z łaciny passio "cierpienie". (...)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 839.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak