GENESIS

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GENESIS

Genesis - (łacińskie "narodzenie; pochodzenie") Księga Rodzaju, pierwsza księga biblijnego Pięcioksięgu (...); po hebrajsku nazywa się Bereszith 'na początku', od pierwszych słów tekstu; przypisywana tradycyjnie Mojżeszowi; pierwsze 11 rozdziałów mówi o dniach stworzenia świata, pozostałe (12-50) to opowieść o patriarchach: Abrahamie, Izaaku, Jakubie i Józefie. (...)  

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 312.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak