INTERNET

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła INTERNET

Ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów z całego świata, oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. W ramach sieci Internet dostępne są usługi takie jak: WWW, poczta elektroniczna, FTP (ang. File Transfer Protocol).

Stan na 23.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Internet" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła INTERNET

"Oczywiste jest, że w pewnym wymiarze internet jest przede wszystkim gigantyczną bazą danych, czyli archiwum-biblioteką, a zatem realizacją kolejnego konceptu par excellence archaicznego. Nowe jest w jego ramach techniczne  umożliwienie nieustannego synchronicznego przekształcania danych poprzez połączenie otwartego dostępu do bazy z możliwościami edycyjnymi, co radykalnie  zmienia wyjściową koncepcję, znaną dotąd kulturze w całkowicie odmiennych realizacjach. W praktyce oznacza to bowiem, że każdy użytkownik może nie tylko dodawać do bazy nowe teksty, ale także wyrywać dowolne ich elementy z konteksu, tworzyć z nich (bri)kolaże, oraz, co najistotniejsze, transmitować i upubliczniać je, co otwiera perspektywę dla ich kolejnych przekształceń. (...) Reorganizuje tym samym pozycję i rolę  społeczną eksperta, a kulturowa dynamika opozycji kolektywizmu i indywidualizmu zmienia dzięki niej kierunek, wprowadzając zindustrializowane społeczeństwa w nieoczekiwany zwrot od koncentracji na jednostce ku nowym formom wspólnotowości (...)".

Źródło definicji (papierowe): Magdalena Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań" Galeria Miejska "ArsenaŁ", 2011, ss. 38-39.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła INTERNET

"Jednak kluczowym podmiotem, źródłem jakościowej różnicy idącej za zmianą ilościową, jest internet. Medium to pełni dziś funkcję kulturowej kornukopii – mitycznego rogu obfitości. Jest środkiem grawitacji kultury, krwiobiegiem dla systemu konwergentnych mediów.

Internet jest kornukopią z kilku powodów. Po pierwsze, jest generatywny – tak Jonathan Zittrain nazywa otwartość technologii na możliwość tworzenia i szybkiej dystrybucji innowacji przez użytkowników. Po drugie, dzięki globalnej skali, w której potrafi funkcjonować jako spójny obieg informacji. Wreszcie dzięki temu, że ze względu na skuteczność i niską cenę transmisji jest preferowanym obiegiem dla coraz większej ilości treści.

Dzięki internetowi, jak twierdzi Gerd Leonhard, muzyka lada dzień będzie niczym woda: tania i powszechnie dostępna. A w ślad za muzyką pójdą być może wszystkie inne treści. Oddziaływanie internetu wzmacnia cała rodzina cyfrowych technologii, które demokratyzują zdolność tworzenia treści oraz zapewniają zwiększoną mobilność elementów kultury."

Źródło definicji (elektroniczne): Alek Tarkowski, Kultura w czasach kornutopii. Nowa agenda instytucji kultury, (w:) "Dwutygodnik", nr 12, 2009.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga