IMPERATYW

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła IMPERATYW

Imperatyw - nakaz, reguła, norma moralna; łac. imperativus 'rozkazujący'. Imperatyw kategoryczny według Immanuela Kanta: bezwarunkowy nakaz moralny, powszechnie ważne prawo, którym się należy kierować, aby przezwyciężyć egoizm i spełnić „powinność ogólnoludzką”: „Postępuj według takiej zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym”. 

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1985, s.404.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit