DECYZJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DECYZJA

Decyzja (łc. decisio = umowa, układ, porozumienie, rozstrzygnięcie) (…)

1.W psychologii racjonalnej: skupiający w sobie osobową naturę człowieka akt → rozumu praktycznego, nakazujący posłużenie się właściwym środkiem dla urzeczywistnienia wyboru dokonanego przez → wolę.

2. psych. W pewnych kierunkach, (…) dokonując klasyfikacji aktów psychicznych wyróżnia się klasę aktów woli i do nich zalicza się decyzje. Współcześnie określa się decyzję jako wybór jednej z wielu możliwości; stanowią ją procesy przeddecyzyjne — uświadomienie sobie możliwych alternatyw działania i ich skutków, procesy decyzyjne — wybór, i procesy podecyzyjne — stosunek podmiotu do własnego wyboru.

3. W matematycznej →  teorii decyzji rozpatruje się kryteria → racjonalności (…) decyzji, wyróżniając rodzaje sytuacji decyzyjnych i podając dla każdego z nich odpowiednie kryteria racjonalności; racjonalna decyzja jest to czynność spełniająca wymagania owych kryteriów.

Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, ss.151-152.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit