FESTIWAL

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła FESTIWAL

Szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu.

 Stan na 13.11.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Festiwal" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FESTIWAL

Festiwal, uroczystość składająca się z wielu imprez artystycznych, przeważnie jednego rodzaju, czasem połączona z konkursem; cykliczne spotkania twórców i publiczności, w celu zaprezentowania w jednym miejscu i czasie utworów muzycznych, teatralnych, filmowych, choreograficznych, literackich, reklamowych itd., a także dokonania przeglądu nowych tendencji, eksperymentów i poszukiwań w danej dziedzinie sztuki. (…) Współcześnie, w czasie rosnącej konkurencji między wciąż powiększającą się liczbą przekazów na podobnym poziomie artystycznym festiwale służą „wyłowieniu” najlepszych utworów. Coraz istotniejszą funkcję pełni czynnik komercyjny – festiwale są organizowane w celach zarobkowych (…).

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.66.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FESTIWAL

Festiwal (łac. festivus - radosny, wesoły, świąteczny) – szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu. więcej

 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Festiwal" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga