LUDNOŚĆ FAKTYCZNIESZKAŁA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła LUDNOŚĆ FAKTYCZNIESZKAŁA

Ogół osób (ogółem lub według określonych cech) zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i faktycznie tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo i zameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące).

Stan na 28.12.2013 r. (konstrukcja logiczna oryginalna - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Ludność faktycznie zamieszkała" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga