HOLIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła HOLIZM

Holizm (gr. hólos = cały, całkowity)

1. Nawiązująca do koncepcji → emergentyzmu i Bergsonowskiego → dynamizmu finalistyczna teoria rozwoju, traktująca wszechświat jako całość, na którą składają się rozwijające się dynamicznie części; wynikiem tej ewolucji są nowe części i nowe jakości (…).

2. Holizm m e t o d o l o g i c z n y (methodological holism) – kierunek postulujący rozpatrywanie zjawisk jako części jakiejś całości. Holistyczne podejście neguje w szczególności atomizowanie tych fragmentów rzeczywistości, które się odnoszą do organizmów żywych, a więc do zjawisk psychicznych i społecznych, do różnych form organizacji, ponieważ według holizmu zachowanie się składników czy ich natura tłumaczy się dopiero swoistością całości, którą tworzą, a która przekracza to, co ogranicza się do nich samych. Odmianami holizmu są m. in. → organicyzm, → psychologia postaci.

(drobne zmiany red. - AD)

Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s. 347.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła HOLIZM

Holizm (od gr. holos – całość) – pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Holizm" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit