ETYKA DZIENNIKARSKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła ETYKA DZIENNIKARSKA

"Etyka dziennikarska należy do dziedziny etyki stosowanej. (...) Etyka dziennikarska traktowana z perspektywy etyki stosowanej jest ciekawa i użyteczna, bo nie dotyczy abstrakcyjnych, lecz realnych sytuacji, z którymi dziennikarze spotkają się każdego dnia. Etyka ogólna jest fundamentem wszelkich etyk szczegółowych, więc pewna o niej wiedza jest niezbędna .(...) Dla etyki dziennikarskiej ważne jest odnajdywanie wartości szczególnie istotnych dla dziennikarza i uzasadnienie, że ma on możliwość wyboru tych, a nie innych wartości. Przy nieobecności wartości lub braku możliwości wyboru etyka dziennikarska traci sens."

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, ss.33-36.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ETYKA DZIENNIKARSKA

Etyka dziennikarska jest jedną z etyk profesjonalnych, zaliczana jest również do etyk stosowanych, dawniej nazywanych etykami szczegółowymi. Etyka dziennikarska odnosi się w swej części teorytycznej do norm, ocen i kodeksów; a w części praktycznej - do wartości i konieczności rozstrzygania kontrowersyjnych przypadków (etyka dylematów). Ze względu na dynamiczny rozwój mediów, definicję etyki dziennikarskiej uważa się za nieostrą, niemniej trudno jest zanegować fakt, że w praktyce dziennikarskiej występują powszechnie aspekty etyczne. Zatem, chociaż trudna do zdefiniowania, etyka dziennikarska istnieje i jest potrzebna - np. po to by wyrobić sobie pogląd czym powinno być (lub jest) dobre dziennikarstwo, albo czym są (jak winny być rozumiane)  media deontologiczne.

Źródło definicji (papierowe): Izabela Alfredson, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson