SZKOŁA ALTERNATYWNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZKOŁA ALTERNATYWNA

rodzaj placówki oświatowej, zorganizowanej według odmiennych projektów edukacyjnych, które stanowią alternatywę wobec koncepcji realizowanych w szkołach prowadzonych przez organy administracji państwowej bądź gminnej; do szkół alternatywnych zalicza się m.in. wolne szkoły typu Waldorf, szkoły odwołujące się do systemu pedagogicznego Marii Montessori czy Celestyna Freineta, a także część szkół prowadzonych przez stowarzyszenia społeczne bądź religijne.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.) Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.228.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit