REGIONALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła REGIONALIZM

Regionalizm- w polityce jest to ideologia i ruch polityczny, który chociaż akceptuje istnienie jakiejś wyższej wspólnoty politycznej jak naród, to stara się szczególnie bronić jednej z jej części, regionu, który wyróżnia się swoją jednorodnością w tym co fizyczne, ludzkie i związane z kulturą. Niektórzy autorzy utożsamiają go z autonomizmem w opozycji do centralizmu. Najważniejszymi celami regionalizmu są: dostosowanie działań państwowych do potrzeb lokalnych, większe zbliżenie mieszkańców do zarządzania sprawowanego przez państwo, przetrwanie i promocja własnych zwyczajów oraz, w słabo rozwiniętych regionach, osiągnięcie poprzez dopasowaną administrację ponownego podziału dochodu narodowego, który polepszy ich warunki życia i warunki społeczne. Aby osiągnąć te cele, w przeciwieństwie do tego, czego się domagał nacjonalizm peryferyczny, regionaliści nie kwestionują jedności narodowej, ale proponują decentralizację w formie, która umożliwi przystosowanie działalności władzy publicznej do specyficznych warunków poszczególnych obszarów. więcej

Stan na 12.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Regionalizm" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska