WYMIANA

 Wg Marcela Maussa (1968): (...) wszystko, pożywienie, kobiety, dzeci, dobra, talizmany, ziemia, praca, usługi, czynności kapłańskie i godności są podatne na przekazywanie i oddawanie. Wszystko porusza się tam i z powrotem, jak gdyby między klanami i jednostkami, podzielonymi na godności, płcie i pokolenia, dokonywała się nieustanna wymiana jakiejś duchowej materii, obejmującej rzeczy i ludzi.

Wg Chrisa Hanna  (2000): "Z kilku powodów nie należy traktować wymiany jako ogólnego modelu badań wszystkich form interakcji społecznych. Po pierwsze, trudno jest właściwie przeprowadzić wymianę, kiedy w grę wchodzi siła, na przykład posłuszeństwo jest egzekwowane przez noszących broń wojowników. Po drugie, większość grup ludzkich zajmuje się jakąś formą gromadzenia i dzielenia zasobów między swoich członków. Dzielenie się odgrywa szczególnie ważną rolę w zachowaniu równości społecznej wśród zbieraczy. Tę formę  wzajemności [Marshall}] Sahlins określił terminem <uogólniona wzajemność>, jednak  James Woodburn przekonująco dowodził, że lepiej postrzegać ją jako zasadę polityczną niż formę wymiany - w każdym razie ma ona sens zupełnie inny niż zwykła zasada wzajemności."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Marcel Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa: PWN, 1973, tłum. Krzysztof Pomian, s. 229., Źródło definicji (papierowe): 2) Chris Hann, Antropologia społeczna, Kraków: Wyd. UJ, 2008, tłum.Sebastian Szymański, s.78.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Listopad, 2015 - 14:32