BUND

Wg Johna Urry'ego  (2000,2003): "Trzeba na koniec zauważyć, że istniejąca literatura w dużej mierze odzwierciedla jednak nie tyle występujące w popularnym dyskursie rozróżnienie między wsią i miastem, ile wprowadzoną przez Ferdinanda Tönniesa opozycję pojęciową Gemeinschaft i Gesellschaft. Dychotomię tego rodzaju nieraz już poddawano krytyce. Herman Schmalenbach (1977) dodał do typologii Tönniesa trzecie pojęcie: Bund - na określenie wspólnoty, do której przynależność jest świadoma i dobrowolna, oparta na sentymentach i odczuciach sfektywnych. Afektywna podstawa przynależności nie ma tu, inaczej niż u Maxa Webera, charakteru irracjonalnego i nieświadomego. Zaangażowanie jednostki we <wspólnotę> typu Bund jest świadome, racjonalne i bynajmniej nie musi wynikać z tradycji. Społecznościom takim, w przeciwieństwie do społeczności określanych jako gemeinschaftlich, nie przypisuje się wieczystej stabilności ani statusu niezmiennnego konstruktu. Kevin Hetherington twierdzi, że <Bünde są podtrzymywane symbolicznie dzięki aktywnemu, refleksyjnemu monitoringowi solidarności grupowej prowadzonemu przez członków społeczności, innymi słowy mają one charakter samozwrotny [...]. Bünde cechuje zacieranie granicy między sferą publiczną a prywatną w życiu ich członków (...). Obszary miejskie i wiejskie różnią się co do stopnia, w jakim są zdolne do wytworzenia społeczności przypominających Bund."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): John Urry, Socjologia czasu i przestrzeni, (w:) Bryan S. Turner, Teoria społeczna. Podręcznik, tłum. Grażyna Woroniecka oraz Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003, s. 473., Źródło definicji (papierowe): Herman Schmalenbach, Herman Schmalenbach: On Society and Experience, Chicago: University of Chicago Press, 1977., Źródło definicji (papierowe): Kevin Hetherington, The Contemporary Significance of Schmalenbach's Concept of the Bund, (w:) "Sociological Review" nr 42, 1994, s.16.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 22 Maj, 2014 - 16:06