ETYKA DZIENNIKARSKA

Etyka dziennikarska jest jedną z etyk profesjonalnych, zaliczana jest również do etyk stosowanych, dawniej nazywanych etykami szczegółowymi. Etyka dziennikarska odnosi się w swej części teorytycznej do norm, ocen i kodeksów; a w części praktycznej - do wartości i konieczności rozstrzygania kontrowersyjnych przypadków (etyka dylematów). Ze względu na dynamiczny rozwój mediów, definicję etyki dziennikarskiej uważa się za nieostrą, niemniej trudno jest zanegować fakt, że w praktyce dziennikarskiej występują powszechnie aspekty etyczne. Zatem, chociaż trudna do zdefiniowania, etyka dziennikarska istnieje i jest potrzebna - np. po to by wyrobić sobie pogląd czym powinno być (lub jest) dobre dziennikarstwo, albo czym są (jak winny być rozumiane)  media deontologiczne.

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Izabela Alfredson, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 09:48