AKULTURACJA

1) Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur) dwóch grup kulturowych, prowadzący do zmian wzorów kulturowych jednej, drugiej lub obu kultur. Końcowym efektem tego procesu może być unifikacja wzorów kulturowych obu grup, bądź przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Przez akulturację rozumie się szczególnie proces rozwiązywania problemów związanych ze znalezieniem się w kulturze odmiennej od tej, w której nastąpiła pierwotnie enkulturacja. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

2) Akulturacja odnosi się do wyniku procesu, w którym osoba lub grupa osób nabywa nową kulturę (lub jej elementy), zazwyczaj kosztem własnej kultury i wbrew własnej woli. Jedną z tradycyjnych, zewnętrznych przyczyn występowania akulturacji była kolonizacja kultur natywnych. W akulturacji pojawiają się różne poziomy zniszczenia, przetrwania, odporności, wytrzymałości, modyfikacji i adaptacji kultur natywnych po kontakcie międzykulturowym. W ostatnich czasach termin ten był również stosowany do określenia nabywania kultury natywnej przez dzieci od dzieciństwa, we własnym domu. więcej 

Stan na 30.12.2013 r. (tłum. Aleksandra Zalewska)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Akulturacja" w Wikipedii, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Aculturación" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 30 Kwiecień, 2014 - 00:01