OMBUDSMAN

Idea ombudsmana narodziła się w Szwecji w 1807 r. i przez dziesięciolecia nie miała żadnego odniesienia do mediów. Ombudsman to po prostu rzecznik praw obywatelskich, czyli organ państwowy. Gdy 150 lat później powstała idea rzeczników czytelników gazet, zapożyczono termin ombudsman na określenie takiej funkcji. Jest on wewnętrznym krytykiem gazet, swoistym przedstawicielem czytelników zatrudnionym przez redakcję. Ombudsman jest profesjonalistą w zakresie znjomości mediów i musi mieć w środowisku dziennikarskim autorytet. 

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, s.103.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 10:03