ZMIANA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ZMIANA SPOŁECZNA

Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej.

Jest to różnica pomiędzy stanem systemu społecznego w pewnej chwili a jego stanem po upływie określonego czasu[1].

Zmiana społeczne może polegać na[2]:

  1. zmianie składu systemy społecznego;
  2. zmianie w strukturze społecznej;
  3. zmianie funkcji społecznych;
  4. zmianie granic systemu;
  5. zmianie w relacjach między podsystemami społecznymi;
  6. zmianie w środowisku systemu.

Zmiana społeczna jest pojęciem szerszym od rozwoju społecznego, który jest pewną ukierunkowaną zmianą polegającą na wzroście określonych cech[3]. Rozwój społeczny ukierunkowany na pewien całościowy, pozytywny stan społeczeństwa to postęp społeczny. Gwałtowna i znacząca zmiana w systemie społecznym to rewolucja. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zmiana społeczna" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ZMIANA SPOŁECZNA

Wg Piotra Sztompki zmianą społeczną jest: "(...) różnica między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu. Stan wcześniejszy i stan późniejszy różnić się mogą pod rozmaitymi względami. Po pierwsze - może nastąpić zmiana składu systemu (...) Migracje, rekrutacja do grupy, mobilizacja, reforma organizacyjna to niektóre przykłady zmian tego typu. Po drugie - może nastąpić zmiana struktury systemu, a więc modyfikacja czworakich sieci powiązań między elementami: interakcji, interesów, norm i idei. (...) Po trzecie - może nastąpić zmiana funkcji pełnionych przez elementy systemu (...) Po czwarte - może nastapić zmiana granicy systemu (...) Po piąte - mogą nastąpić zmiany w otoczeniu systemu. Zmiana społeczna oznacza pojedynczy epizod, przejście od jednego stanu systemu do drugiego."

Źródło definicji (papierowe): Piotr Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, (w:) Joanna Kurczewska (red.), Zmiana społeczna, 1999, ss.41-42.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga