NOWOMOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NOWOMOWA

Nowomowa (z ang. newspeak) – wymyślony przez George’a Orwella w powieści Rok 1984 (…) język urzędowy fantastycznego kraju Oceania, który władze narzucały rządzonemu przez siebie społeczeństwu (…). Osłabiano (…) rolę języka jako narzędzia umożliwiającego w miarę precyzyjne określanie i interpretowanie rzeczywistości, ułatwiano zaś wyrażanie za jego pomocą uczuć wiernopoddańczych. Po 1980 r. termin nowomowa wszedł do polskiej publicystyki i nauki, służąc jako krytyczne określenie języka partyjno-państwowej propagandy obowiązującej w PRL (zwłaszcza w l. 1970–1989) oraz języków propagandy państw totalitarnych w ogóle.

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.131-132.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła NOWOMOWA

Nowomowa (ang. Newspeak) – sztuczny język obowiązujący w fikcyjnym, totalitarnym państwie Oceania opisanym przez George’a Orwella w powieści Rok 1984. Charakteryzuje się tendencją do eliminacji jak największej liczby "niepotrzebnych" lub niekorzystnie (z punktu widzenia ideologii państwowej) nacechowanych wyrazów przez zastąpienie ich sztucznymi, ale poprawnymi ekwiwalentami (...). Pojęcie nowomowy z czasem przekroczyło ramy powieści Orwella i używane jest również jako określenie narzędzia (stylu wypowiedzi, quasi-języka) stosowanego przez władzę w państwach totalitarnych, która - posługując się stałym zestawem typowych dla siebie określeń, fałszujących rzeczywistość - ma na celu narzucenie swoim obywatelom określonego systemu wartości. więcej

Stan na 29.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Nowomowa" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit