SISTOLA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SISTOLA

Sistola - jest figurą retoryczną, mającą swe źródło w łacinie, polegającą na skróceniu artykulacji zazwyczaj dłużej wymawianej sylaby. W językach, w których pisowni zaznacza się akcenty (np. języki romańskie) diastola sprowadza się do nietypowego zaakcentowania słowa (zaakcentowanie sylaby wcześniejszej powoduje skrócenie artykulacji kolejnej). W pisowni innych języków sistola nie odnajduje swojego odzwierciedlenia. Jako figura retoryczna stosowana jest w celu uzyskania pożądanego rytmu lub ekspresji wypowiedzi.
Stan na 25.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sistola" w słowniku Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK