ZIELEŃ ULICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła ZIELEŃ ULICZNA

Pasy zieleni (drzewa i krzewy lub ich skupiska wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej) wzdłuż dróg, ulic, ciągów komunikacji miejskiej itp. 

Stan na 02.03.2012 r.

Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga