KLUB zorganizowana grupa tematyczna

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KLUB zorganizowana grupa tematyczna

Zorganizowana grupa prowadząca w instytucjach kultury systematyczne zajęcia o określonym profilu tematycznym, kierowana przez wykwalifikowanych pracowników instytucji kultury. Koło (klub) terapeutyczny prowadzi stałą działalność na rzecz niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Klub" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska