INSTYTUT BADAWCZY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła INSTYTUT BADAWCZY

Państwowa jednostka organizacyjna wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzona w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Do podstawowej działalności instytutu należy: 
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla potrzeb praktyki;
3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Instytut badawczy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska