KAPLICZKA PRZYDROŻNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KAPLICZKA PRZYDROŻNA

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp. Najczęściej ma formę wolno stojącego domku murowanego lub drewnianego, wieżyczki z wnękami, figury na słupie lub kolumnie, ozdobnej skrzynki zawieszonej na drzewie. Kapliczki przydrożne są dziełem artystów ludowych, cechuje je swobodna interpretacja elementów stylów historycznych; wykazują wiele przejawów twórczości samorodnej." 

Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 176.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KAPLICZKA PRZYDROŻNA

Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp., w najprostszej formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem JezusaMatki Bożej lub świętego zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami mała kaplica. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kapliczka" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska