NAUCZYCIEL

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła NAUCZYCIEL

Pracownik pedagogiczny przedszkola, szkoły, placówki oraz zakładu kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli realizujący zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 Stan na 18.11.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Nauczyciel" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga