STATYSTYKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STATYSTYKA

"Podchodząc do sprawy pragmatycznie możemy powiedzieć, że statystyka pełni dwie szeroko rozumiane funkcje i że to, co nie należy do nich, nie jest jej częścią. Pierwsza funkcja - to opis, zebranie informacji w taki sposób, by były najbardziej użyteczne. Druga - to indukcja, czyli reguły uogólniania na populację wniosków wyciągniętych w oparciu o próbę (...)

 Statystyka opisowa

(zebrane dane - BF) Należy (...) poddać obróbce, po której dopiero będzie można stwierdzić, co w nich jest; trzeba je zsumować. Dokonujemy tego obliczając takie mierniki, jak odsetki, średnie, odchylenia standardowe i współczynniki korelacji. (...)

Statystyka indukcyjna

(...) opiera się bezpośrednio na teorii prawdopodobieństwa, która jest działem matematyki. Tak więc, dyscyplina czysto dedukcyjna staje się podstawą rozumowań indukcyjnych. Zdaniem autora, nie istnieje żadna inna baza pojęciowa służąca rozumowaniom indukcyjnym" .

Źródło definicji (papierowe): Hubert M. Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN, 1977, ss.14-15.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła STATYSTYKA

"Statystyka może pomóc trafnemu i wnikliwemu myśleniu, lecz nie może go zastąpić."

Źródło definicji (papierowe): Hubert M.Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa: PWN, 1977, s. 17.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga